Idősotthoni szolgáltatások

A lakók a mindennapokhoz kapnak szakszerű, magas színvonalú és szeretetteljes segítséget, melybe bele tartozik:
 • a háromszori étkezés (saját étteremben, orvosi előírásra diéta, vagy akár napi többszöri étkezés)
 • a rendszeres, saját rendelőben történő háziorvosi és szakorvosi ellátások
 • a 24 órás nővérszolgálat
 • a mentális gondozás( lelki egészségvédelem),
 • a saját mosodában történő mosás, vasalás, varrás
 • a szobák és közösségi helyiségek rendszeres és alapos takarítása
 • a tornateremben rendszeres torna
 • az igény szerinti egyéni mozgás rehabilitáció
 • a fodrászat, manikűr és pedikűr (saját üzlethelyiségekben az alagsorban)
 • a napi foglalkozások keretén belül: igényes kézimunkázás, barkácsolás, képzőművészeti alkotások készítése, tematikus foglalkozások, demens lakóink számára szóló foglalkozások
 • a napi csoportos és egyéni szabadtéri foglalkozások (közös séták, kertészkedés, valamint klub délutánok)
 • a rendszeres kis és nagycsoportos fakultatív programok (kiállítások, előadások, kirándulások, élménybeszámolók)
 • a fizikai segítségen kívül a lélek ápolása is: az önszerveződő énekkarban, színjátszó körön, és az Imateremben hetente tartott egyházi alkalmakon


Ellátottak köre
Intézményünk azon nyugdíjas személyek ápolását-gondozását biztosítja, akik koruk, egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására képtelenek, vagy csak részben képesek, nehezen viselik a magányt, igénylik a közösséget.

Az ellátottak felvétele földrajzi megkötöttség nélkül az ország egész területéről történik.


Orvosi ellátás
Az idős otthon, orvosi ellátás keretében biztosítja lakói számára az egészségi állapotuk folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését. Az intézményben az általános orvosi teendőket a háziorvos látja el, heti két alkalommal. A rendelés az intézmény saját orvosi rendelőjében történik. A rendelőben neurológiai, pszichiátriai, valamint sebész orvosi szakrendelések is történnek, a lakók igényei szerint.


Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás
A Támasz Idősek Otthona feladatkörében gondoskodik valamennyi lakó mentálhigiénés ellátásáról és foglalkoztatásáról mely a lakók mindennapi életének ésszerű tartalommal való megtöltését jelenti, valamint ennek segítségével ébren tartható az önbecsülés, a hasznosság és az emberi közösséghez tartozás tudata, valamint a kapcsolatteremtés lehetősége és a közösségbe való beilleszkedés elősegítése.


Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja:
 • a személyre szabott bánásmódot,
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
 • a gondozási tervek megvalósítását,
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit,
 • segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését,
 • alapfeladatot meghaladóan is szervez programokat, szolgáltatásokat pl.: kirándulás, műemlék látogatás, kiállítások megtekintése)
 • a konfliktushelyzetek megoldása, megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést.
idősek otthona kézműves foglalkozás
idősek otthona udvari életkép
idősek otthona udvari nosztalgia
idősek otthona ünnepi készülődés
idősek otthona sütés főzés